ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Tomczyński.
 • E-mail:
 • Telefon: 41 274 55 52
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej 27-200 Starachowic ul. Bema 26
 • E-mail:
 • Telefon: 41 274 55 52
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Józefa Bema 26 funkcjonuje w dwóch budynkach, połączonych łącznikiem.
DPS przeznaczony jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.  Każdy z budynków posiada dwa wejścia i dwie klatki schodowe. Budynek I wejście A i B. Wejście A po schodach, wejście B z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych. Budynek II wejście C i D. Wejście C i D z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych. Komunikacja wewnątrz budynków przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie korytarze wyposażone są w pochwyty ścienne ułatwiające poruszanie się osób na wózkach i niepełnosprawnych.
Klatki schodowe - początek i koniec biegu schodów wyróżniony jest przy pomocy kontrastowego koloru.
Każdy z budynków wyposażony jest w dźwig osobowy z możliwością poruszania się osób na wózkach.
W obiekcje przewidzianych jest 120 miejsc noclegowych. Obiekt czynny jest całodobowo a nadzór nad budynkiem pełnią dyżurujący pracownicy.
?Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji dwóch budynków.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W DPS występują oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Tomczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-31 12:26:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 12:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-13 12:24:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »